آشنایی با انواع پمپهای صنعتی و محاسبات انتخاب پمپ

آشنایی با انواع و عملکرد پمپهای صنعتی و مبانی محاسباتی انتخاب پمپ در فرآیندهای صنعتی

رشته های مهندسی مرتبط

 ۱٫مقدمه
۲٫آشنایی با انواع پمپ‌های دینامیکی و جابجایی مثبت
۳٫مروری بر مکانیک سیالات
۴٫اساس و عملکرد پمپ‌های گریز از مرکز
۵٫بررسی منحنی‌های مشخصه پمپ‌های گریز از مرکز
۶٫آشنائی با اجزا مختلف پمپ‌های گریز از مرکز
۷٫کاویتاسیون
۸٫تحلیل مدار سری و موازی پمپ‌ها
۹٫بررسی کلیه موارد موثر بر عملکرد پمپ‌ها
۱۰٫کنترل ظرفیت در پمپ‌ها
۱۱٫دامنه کاری و کاربرد هر یک از انواع پمپ‌ها
۱۲٫اساس و عملکرد پمپ‌های رفت و برگشتی
۱۳٫ آشنائی با اجزا مختلف پمپ‌های رفت و برگشتی
۱۴٫ بررسی پارامترهای طراحی (هد، فشار، دبی، لزجت و ….)
۱۵٫ تشریح نمودار عملکردی پمپ‌ها ( پمپهای Flat ، Steep، موازی، سری و ترکیبی)
۱۶٫ تشریح نمودار سیستم وتاثیر شرایط مختلف بهره‌برداری بر روی آن
۱۷٫ بیان شرایط صحیح مکش (لوله‌کشی ) برای جلوگیری از خرابی پمپ
۱۸٫ بیان الزامات استاندارد API 610 برای طراحی و انتخاب پمپ های گریز از مرکز


متن

دسته بندی ها: مکانیک

دوره های مرتبط

  • ساختمان 1. بلوار ارم. نبش کوچه 2
  • 32251000 داخلی 117

قیمت

300.000 تومان

نظر خود را بیان کنید

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران