آشنایی با انواع پمپ‌ها و محاسبات انتخاب پمپ

پس از پایان این دوره، فراگیران قادر به شناخت انواع مختلف پمپ‌ها، نحوه کارکرد و کاربرد هر یک از آنها خواهند بود.

رشته های مهندسی مرتبط

 ۱-سیم‌بندی پمپ‌ها
۲٫مروری بر مکانیک سیالات
۳٫مشخصات اصلی پمپ‌ها
۴٫آشنایی با انواع پمپ‌های دینامیکی و جابجایی مثبت
۵٫اساس و عملکرد پمپ‌های گریز از مرکز
۶٫بررسی منحنی‌های مشخصه پمپ‌های گریز از مرکز
۷٫آشنائی با اجزا مختلف پمپ‌های گریز از مرکز
۸٫کاویتاسیون
۹٫تحلیل مدار سری و موازی پمپ‌ها
۱۰٫بررسی کلیه موارد موثر بر عملکرد پمپ‌ها
۱۱٫کنترل ظرفیت در پمپ‌ها
۱۲٫دامنه کاری و کاربرد هر یک از انواع پمپ‌ها
۱۳٫اساس و عملکرد پمپ‌های رفت و برگشتی
۱۴٫ آشنائی با اجزا مختلف پمپ‌های رفت و برگشتی


متن

دسته بندی ها: مکانیک

دوره های مرتبط

  • ساختمان 1. خیابان ارم. نیش کوچه 2
  • 32251000 داخلی 117

قیمت

300.000 تومان

نظر خود را بیان کنید

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران