آموزش پکیج نویسی در گردشگری

آشنایی بااصول عملی وراه کارهای کاربردی طراحی وتوسعه پکیج های گردشگری وروش های قیمت گذاری پکیج ها در سازمان های خدمات گردشگری

آموزش افرادی متخصص در زمینه طراحی وقیمت گذاری پکیج گردشگری به منظور ارتقای عملکرد فعالیت آژانس های هواپیمایی

پکیج نویسی گردشگری

 • مبانی پکیج نویسی
 • شناسایی نیاز ها ،خواسته ها وتجربیات مشتریان پکیج
 • اصول کاربردی برنامه ریزی وطراحی پکیج گردشگری
 • طراحی فرایند ارائه خدمات در یک پکیج گردشگری

قیمت گذاری پکیج گردشگری

 • شناسایی اطلاعات مالی لازم به منظور تعیین قیمت پکیج گردشگری
 • بررسی قیمت تمام شده خدمات
 • تعیین یک قیمت مناسب پکیج گردشگری

عملکرد پکیج نویسی وقیمت گذاری پکیج گردشگری

 • برنامه بازار یابی وفروش پکیج های گردشگری
 • ارزیابی قیمت گذاری پکیج گردشگری
 • ارزیابی قیمت گذاری پکیج گردشگری

 

 


دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • ساختما ن شماره 2 خیابان ارم نبش کوچه 17 پلاک 20
 • 32285045 داخلی 105

قیمت

210/000 تومان

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران