انبارداری و روش های انبارش

امروزه با پیشرفت علوم وتکنولوژی امکان تولید انبوه کالا فراهم شده است واینکار برنامه‌ریزی دقیق جهت استفاده به موقع وحداکثر از امکانات رامی طلبد .تقسیم کار ورشد جمعیت نیازاستفاده از فرآورده های دیگران را بوجود آورده است واین خود زمینه پیدایش سازمانهای معظم گردیده که در این نظامهای پیچیده فنی ـ اجتمای  انبار به عنوان واسطه موجبات گردش کالا از تولید به مصرف را امکان پذیر می سازد. انبار می تواند درعرضه به موقع محصول ،‌جریان عادی تولید ،‌ثبات قیمت محصول‌، تعمیر ونگهداری ماشین ها و…نقش مهمی را ایفا کند به طوریکه نقش رعایت اصول انبارداری درتجارت غیر قابل انکار است

 

لیسانس

 • آشنایی با مفاهیم انبارداری و مدیریت انبار
 • تئوریهای جدید مدیریت و کاربرد آن در انبار
 • سیر تکاملی بهینه سازی فیزیکی انبارها
 • نگهداری در انبارها
 • اصول و قوانین بهداشتی در انبارها
 • انبارهای مکانیزه
 • شناسایی سیستمهای اتوماتیک و کاربرد آن
 • ماشین آلات و تجهیزات جابه جایی در انبارها
 • کنترل داخلی در انبارها
 • سیستمها و روشهای نوین در انبارداری

 


دسته بندی ها: پروژه، تولید و عملیات

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • ساختمان 2. خیابان ارم. نبش کوچه 17. پلاک 20
 • 32285045 داخلی 114 و 109

قیمت

260.000 تومان
ثبت نام اینترنتی

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران