بازرسی ساخت مخازن ذخیره بر اساس API 650/620


رشته های مهندسی مرتبط

 ۱- جوشکاری
شامل طراحی اتصالات، حالات جوشکاری،الکتروها،PVHT،سختی سنجی انواع روشهای کنترل و بازرسی جوش،NDT،TankوA/G& V/G hydro test،Tack Weld ،distortion ، Amper&Voltage استانداردها و علائم اختصاری،عیوب ایجاد شونده جوشکاری در مخازن ذخیره
۲- کنترل کیفیت در مخازن ذخیره
۳- تقسیم بندی مخازن از نظر طراحی و ساخت
۴- رسم منحنی فشار در مخزن
۵- معرفی انواع فرمهای بازرس و کنترل کیفیت مخازن و روش تهیه و نگهداری آنها
۶- جوشکاری کف مخازن
۷- جوشکاری رینگ Annular
۸- جوشکاری بدنه
۹- جوشکاری بدنه به رینگ
۱۰- پیشنهاد الکترود
۱۱- آرایش ورقها
۱۲- تعداد جوشکاران لازم
۱۳- Sequence
۱۴- جوشکاری درز جوشهای عمودی و افقی
۱۵- Peaking & banding
۱۶- Roundness test
۱۷- تست شاقول
۱۸- Gouging(Carbon)
۱۹- Nozzle & Pad
۲۰- Coil
۲۱- Buckle & dent
۲۲- رنگ آمیزی کف و بدنه
۲۳- Touch up
۲۴- مهار کردن
۲۵- Test oil
۲۶- استانداردهای مرجع NDT برای مخازن ذخیره Acceptance Criteria


دسته بندی ها: مکانیکمهندسی مواد

دوره های مرتبط

  • ساختمان 1. بلوار ارم. نبش کوچه 2
  • 32251000 داخلی 117

قیمت

300.000 تومان
ثبت نام دوره اختصاصی

نظر خود را بیان کنید

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران