دوره جامع طراحی وب سایت با ASP.Net Core (سطح ۱)

 

 دوره جامع طراحی وب سایت با ASP.NET MVC
(C#, ASP.NET MVC, HTML5, CSS3, JQuery, SQL Server 2017)

Programming in C#
Programming in HTML5 with JavaScript & CSS3
Developing ASP.NET Core Web Applications
Developing Microsoft SQL Server 2017 Databases

 

Programming in C#

Create and implement events and callbacks.

– create delegates

– lambda expressions

– anonymoustypes

Implement exception handling.

– handle exception types (SQL exceptions, network exceptions, communication exceptions,throw exceptions)

Perform I/O operations.

– FileStream

– StreamReader

– StreamWriter

– MemoryStream

– File

– Path

Generic types

– generic types

– generic methods

– extension methods

– optional and named parameters

Generic Collections and Object Collections.

– List

– Dictionary

LinqTo Objects

– store and retrieve data by using dictionaries, arrays, lists, sets, and queues

– select

– where

– OrderBy Ascending and descending

– Take, TakeWhile

– Skip, SkipWhile

– Max, Min, Average

ORM Modeling and Linq2Sql developing.

– Modeling Database

– Table, Column, DataBaseAttributs

– Generic Table Collection in DBLinq

– Entity Framework Modeling

– Creating Entity Framework Model First

– Lazy Loading in Entity Framework


Advanced Object-Oriented in C#

– Object Oriented

– Interface

– Generic Class

– Access Levels in Inheritance

– Virtual/Override in Inheritance

– Polymorphism by Ancestors class and Interface parent

Exam 70-480 : HTML5, CSS3, JavaScript

HTML5 Training Outline 

All students will learn to:

 • Code cutting-edge web sites using new HTML5 tags and features
 • Use the Canvas element to dynamically generate shapes complete with fills, color, strokes, gradients, and more
 • Use JavaScript and JQuery to add interactivity to your web pages
 • Introduction
 • Defining HTML5
  • HTML5 markup
  • The <video>, <audio>, and <canvas> elements
  • Many more new HTML5 elements
  • CSS animations
  • CSS3 backgrounds, borders, RGB colors, gradients, drop shadows, and rounded corners
  • @ font-face web fonts
 • Formatting Text with CSS
  • The challenges of font on the Web
  • Setting a font-family
  • Sizing text with CSS
  • Pixels and points are not the best choices
 • Introduction to JavaScript and jQuery
  • Interactivity on the Web
  • JavaScript
  • JavaScript basics
 • BootStrap Framework
  • Bootstrap Button
  • Bootstrap Textbox
  • Bootstrap Gird
  • Bootstrap progress bar
  • Bootstrap Image
  • Bootstrap Tabs
  • Bootstrap Modal

Exam 70-486: Developing ASP.NET Core Web Applications

 1. What is MVC Pattern
  • MVC Introduction
  • What is Model
  • What is View
  • What is Controller
  • Creating Sample ASP.NET Core Project
 2. Net Core Architecture
 • Creating ASP.Net Core Project
 • Net CoreProject Folders
 • BootStrap
 • Jquery
 • Jquery-Validation
 • What is Nuget
 • Bin Folder
 • cs
 • Config
 • Adding Controllers
 • JQuery and JavaScript
 • MVC Helpers
 • Ajax callback signal in Asp.Net Core
 • PostBack
 • Installing ASP.NET Core
 • NET MVC Core in Visual Studio
 • New Project ASP.NET MVC Core
 • Net project templates
 • Razor View Engine
 1. Razor Engine
 • Views Operations
 • Razor Engine definition
 • What is Razor
 • C# Code Blocks
 • Code Expressions
 • HTML Encoding
 • Samples of Razor
 • Razor Developing in View Layer
 • How to use View
 • Views and Strongly Typed
 • Defining Model for View
 • Adding new View
 • Combining Text and Markup
 • Comments
 • Layout Developing
 • _ViewStart .cshtml
 1. Controller Layer
 • Home Controller
 • Creating first Controller
 • What is Action Method
 • Adding Action Method
 • IactionResult datatype
 • Action output type
 • ViewResult
 • JsonResult
 • RedirectToAction
 1. Entity Framework Core
 • Lambda expression to handling EntityFramework
 • Show Model Records in Razor Page as Table
 • Editing Model in View
 • Entity Data Model
 • Editing Model in Controller
 • Model Binding
 1. Using Helpers in Asp.Core
 • CheckBoxFor
 • RadioButtonFor
 • Input Helper
 • Hidden
 • Password
 • RadioButton
 • Action Method in Form
 • @Using
 • Get Method
 • Post Method
 • Database Searching in Form
 • Text Encoding
 • ActionLink
 • ValidationSummary
 • Html Input Helpers
 • TextBox
 • TextArea
 • Label
 • DropDownList
 • ListBox
 • ValidationMessage
 • LabelFor
 • TextBoxFor
 • CheckBox
 1. Ajax in ASP.Net Core
 • Ajax in MVC Architecture
 • post
 • CallBack in ASP.NET MVC Architecture
 • Ajax by JQuery
 • Ajax Type
 • Json Result in Ajax
 1. Data validation in ASP.Core
 • Model Data Annotation for Input Validation
 • Special Annotations Attributes
 • Required
 • StringLength
 • RegularExpression
 • Range
 • ErrorMessage Property for Data Annotations
 1. Net Core Security
 • Secure Controller
 • Authorize Roles

  

Exam 70-464: Developing Microsoft SQL Server 2017 Database

SQLSERVER Designing

 • Design Tables
 • Relationship Design
 • One to Many Relation

SQLSERVER Developing

 • CREATE Stored Procedure

 

 

آموزش دانشجویان جهت برنامه نویسی تخصصی تحت وب

دوره  C# Programming

در این دوره دانشجویان برنامه نویسی حرفه ای C#.Net 2016 را بر اساس مفاهیم برنامه نویسی تخصصی شی گرایی در محیط Visual Studio Console Application بصورت کاربردی فرا می گیرند. تمامی مفاهیم توسط مثالهای عملی و برنامه نویسی کارگاهی به دانشجویان منتقل می گردد. پس از این دوره دانشجویان می توانند برنامه نویسی حرفه ای وب سایتهای ASP.Net MVC،  برنامه نویسی ویندوز و برنامه نویسی موبایل برای  اندروید و آیفون با #Xamarin C را آغاز نمایند. در این دوره دانشجویان قابلیت برنامه نویسی بانکهای اطلاعاتی مانند SQL Server 2016 را با تکنولوژی Entity Framework و برنامه نویسی موازی را نیز فرا می گیرند.

 

دوره  HTML5 with JavaScript & CSS3

در این دوره دانشجویان برنامه نویسی Client/Side وب سایتهای اینترنتی را بصورت حرفه ای و عملی یاد می گیرند. در این دوره دانشجویان برنامه نویسی و ساخت صفحات وب سایت را با نمای گرافیکی Css3, HTML5 را آموزش می بینند. سپس برنامه نویسی حرفه ای صفحات وب را با زبانهای برنامه نویسی JQuery UI, JQuery, Java Script جهت مدیریت داینامیک صفحات می آموزند. سپس با فراگیری تکنولوژی Bootstrap صفحات وب را بصورت Responsive برای تمامی مانیتورها و گوشی های موبایل با سایزهای  مختلف طراحی می کنند.

 

دوره  ASP.Net Core

در این دوره دانشجویان توسط تکنولوژی بسیار حرفه ای و پرقدرت ASP.Net MVC با مفاهیم شی گرایی C#.Net و طراحی صفحات HTML, JQuery وب سایتهای کامل و امن را طراحی و برنامه نویسی کنند. در این دوره دانشجویان امنیت وب سایت را با تکنولوژی Identity از طریق برنامه نویسی انجام می دهند. دانشجویان بصورت کامل تمامی لایه های تکنولوژی MVC شامل لایه Razor, HTML)View) ، لایه C#.Net) Controller)، لایه Entity Framework) Model) را فرا گرفته و براحتی برنامه نویسی خواهند نمود. پس از این دوره دانشجویان براحتی می توانند طراحی و ساخت وب سایتهای تجاری، اداری، تبلیغاتی و آموزشی … را جهت حضور و فروش در بازارهای آی تی آغاز نمایند.

 

دوره  SQL Server ۲۰۱۷

دانشجویان پس از گذراندن دوره SQL Server می توانند بصورت حرفه ای برنامه نویسی و طراحی بانکهای اطلاعاتی را در محیط Ms SQL Server انجام دهند. در این دوره تمام روشهای طراحی بانکهای اطلاعاتی، ارتباط میان جداول، ساخت توابع، Stored procedure، Trigger، توابع تجمعی به زبان TSQL را فرا می گیرند. همچنین تمام لایه های امنیتی و رمزنگاری جهت امن نمودن داده های وب سایتها در بانک اطلاعاتی را بصورت عملی پیاده سازی می کنند. این دوره جهت برنامه نویسان وب، ویندوز و موبایل و وب سرویسها جهت پیاده سازی لایه مدل در اپلیکیشن ها استفاده می گردد. بدینصورت که دانشجویان با برنامه نویسی حرفه ای لایه مدل، در بانک اطلاعاتی، می توانند بسیاری از دستورات را از لایه کنترلر و مدل اپلیکیشن ها و وب سایتها به SQL Server منتقل نموده تا حجم وب سایتها و اپلیکیشن ها کاهش یافته، سرعت و حفظ و نگهداری آنها افزایش یابد. در این دوره علاوه بر برنامه نویسی زبان استاندارد TSQL، زبان برنامه نویسی تخصصی برای SQL Server نیز آموزش داده می شود.

 

دوره  Web Services

پس از گذراندن این دوره دانشجویان می توانند براحتی تمام وب سرویسهای آماده شرکتهای مختلف مانند مایکروسافت، گوگل و آمازون و … را بصورت راه دور فراخوانی نموده و استفاده کنند. همچنین می توانند انواع وب سرویسها شامل SOAP, REST را پیاده سازی نموده و از طریق Publish در یک وبسایت در اختیار یا اجاره دیگران قرار دهند. در این دوره دانشجویان زبان XML و برنامه نویسی آنرا فرا می گیرند، سپس XML-Web Service های پرقدرت شرکت های دیگر را استفاده نموده یا سرویس های خود را پیاده سازی می کنند. علاوه بر آن با نسل جدید وب سرویسها شامل Web APIها آشنا شده و پیاده سازی و برنامه نویسی آنرا فرا می گیرند. همچنین می آموزند که چگونه توسط Jquery-Ajax وب سرویسها و Web APIها را فراخوانی نمایند. در این دوره دانشجویان معماری Service Oriented Architecture و برنامه نویسی و طراحی آنرا جهت استفاده در وب سایتها Windows  Application و برنامه نویسی موبایل فرا می گیرند. تمام مباحث آموزشی و برنامه نویسی سرویسها در این دوره قابل استفاده در برنامه نویسی ابری Microsoft Cloud developing می باشد.

مبانی برنامه نویسی #C

 


دسته بندی ها: برنامه نویسی

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه2
 • 32251000 داخلی 130

قیمت

1.550.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران