بهینه سازی با استفاده از روشهای متاهیورستیک (الگوریتم های ژنتیک، زنبور عسل مصنوعی و بهینه سازی فاخته)

 

  • مروری بر دستورات برنامه نویسی در زبان Matlab و تعریف توابع و کاربردهای آن
  • الگوریتم ژنتیک آشنایی با مفاهیم و کد مربوطه در نرم افزار Matlab
  • Genetic algorithm optimization 1975
  • الگوریتم زنبورعسل مصنوعی: آشنایی با مفاهیم و کدهای مربوطه در نرم افزار Matlab
  • Artificial bee colony algorithm 2007
  • الگوریتم فاخته: آشنایی با مفاهیم و کدهای مربوطه در نرم افزار Matlab
  • cukoo optimization algorithm 2012


MATLAB مقدماتی

دسته بندی ها: برق

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان 1.خیابان ارم.نبش کوچه 2
  • 32251000 داخلی 130

قیمت

250.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران