تست و بازرسی پمپ‌ها طبق استاندارد PTC8.2 و API 610


آشنایی با انواع تست‌های ضروری و انتخابی پمپ‌ها و همچنین بازرسی‌های لازم قبل از نصب پمپ در سایت طبق استاندارد API650 و PTC 8.2

کارشناسان، کارفرمایان و خریداران پمپ

۱٫Introduction to pump fundamental
۲٫Material inspection
۳٫Shop test
۴٫Performance test Procedure and acceptance criteria
۵٫Mechanical running test Procedure and acceptance criteria
۶٫Hydrostatic test Procedure and acceptance criteria
۷٫NPSH test Procedure and acceptance criteria
۸٫Other optional test Procedure and acceptance criteria
۹٫Preparing or Reviewing ITP for all type of Pumps
۱۰٫The meaning of major parameter (i.e. Witness , Hold , observed , third party, FOB , CFR,EXW,CIF and etc
(۱۱Required inspection before delivery (Based on Check list

۱۲٫Required inspection before installation
۱۳٫Reviewing major points of ASME PTC 8.2
۱۴٫Reviewing major points of API 610
۱۵٫Reviewing major points of API 674 & 675


دسته بندی ها: مکانیک

دوره های مرتبط

  • ساختمان 1. بلوار ارم. نبش کوچه 2
  • 32251000 داخلی 117
ثبت نام گروهی - اختصاصی مهندسی

نظر خود را بیان کنید

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران