حسابداری شرکت ها

آشنایی با نحوه تشکیل، مقررات و نحوه ثبت شرکتهای غیرسهامی و سهامی
ایجاد توانایی در انجام عملیات حسابداری شرکتهای سهامی و غیر سهامی

حسابداری مالی ولیسانس حسابداری

حسابداری شرکتهای تضامنی:

چگونگی تشکیل شرکتهای تضامنی
سرمایه گذاری در شرکتهای تضامنی
تقسیم سود و زیان و روشهای مربوط به آن
حسابداری شرکتهای تضامنی  تغییرات در مالکیت شرکت تضامنی (ورود،خروج شریک)
فوت شرکاء
 انحلال و تصفیه در شرکت های تضامی(روشهای انحلال و تصفیه)
 تبدیل شرکت تضامنی به سهامی
حسابداری شرکتهای سهامی چگونگی تشکیل شرکتهای سهامی عام و خاص، انتشار سهام و پذیره نویسی و …
 نحوه تقسیم سود، سود سهام ممتاز و عادی
 مالیات بر درآمد شرکتهای سهامی
حسابداری شرکتهای سهامی افزایش، کاهش سرمایه در شرکتهای سهامی
 سود انباشته،سودسهام،تجزیه سهام،ابطال سهام و …
 صورت سود وزیان شرکتهای سهامی و …
 انحلال و تصفیه شرکتهای سهامی


دسته بندی ها: حسابداری، مالی و بورس

دوره های مرتبط

  • ساختمان 2. خیابان ارم. نبش کوچه 17. پلاک20
  • 32285045 داخلی 114

قیمت

480.000تومان
ثبت نام

نظر خود را بیان کنید

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران