دستگاه های تفکیک گر ثابت و سیار

آشنایی با دستگاه های تفکیک گر

مهندسی نفت

۱- آشنایی با معادلات جریان سیال در مخزن وچاه
۲- آشنایی با دستگاه های تفکیک گر سیار و ثابت سر چاهی
۳- آشنایی با سیستمهای کنترل سطح و فشار سیالات در درون تفکیک گرهای چند فاز
۴- آشنایی با چند راهه و طراحی ماسوره در آزمایش چاه
۵- آشنایی با نحوه محاسبات نسبت حجمی گاز به نفت(GOR) در آزمایش چاه
۶- طراحی ظرفیت جدا کننده های ثابت


دسته بندی ها: مکانیک

دوره های مرتبط

  • ساختمان 1. بلوار ارم. نبش کوچه 2
  • 32251000 داخلی 117
ثبت نام گروهی- اختصاصی مهندسی

نظر خود را بیان کنید

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران