ایجاد و توسعه پورتالهای سازمانی توسط فناوری Microsoft SharePoint

SharePoint : راه حلی است مناسب و کم هزینه بدون نیاز به تخصص بالا برای :

 • ایجاد پرتال های بسیار قدرتمند، متنوع و انعطاف پذیر با امکانات بسیار وسیع برای شرکتها و سازمانها
 • مدیریت مستندات و بایگانی
 • مدیریت دانش
 • مدیریت اطلاعات پروژه و گردش اطلاعات
 • ساخت وبلاگ، ویکی، اتاق گفتمان، انواع سایت های شخصی و تجاری

سرفصل

بخش اول : آشنایی باشرپوینت وامکانات اصلی آن

 • مقدمه ای بر اینترانت و پورتال
 • آشنایی کلی با شیرپوینت و امکانات اصلی آن
 • آشنایی با محیط سایت های شیرپوینت
 • سلسله مراتب وساختارسایت وزیرسایت درشیرپوینت
 • نحوه ورود و خروج به سایت
 • امکانات جستجو در شیرپوینت

بخش دوم: نصب و راه اندازی SharePoint

 • بررسی تاریخچه شیرپوینت
 • بررسی امکانات و محیط مورد نیاز برای نصب شیرپوینت
 • بررسی مدل های مختلف نصب در شیرپوینت
 • آموزش نصب شیرپوینت

بخش سوم: آشنایی با لیست ها

 • نحوه کاربا لیست های شیرپوینت
 • ایجاد ستون
 • ایجاد نما
 • مجوزهای دسترسی و امنیت لیست ها
 • مروری برهمه لیست های پیش فرض شیرپوینت و بررسی امکانات آنها

بخش چهارم: آشنایی با مخازن اسناد

 • نحوه کار با مخازن اسناد
 • ایجاد ستون
 • ایجاد نما
 • تحویلدادن وگرفتن سند
 • سوابق نگارشی
 • مجوزهای دسترسی وامنیت مخازن اسناد
 • مرروی برهمه مخازن پیش فرض شیرپوینت و بررسی امکانات آنها

بخش پنجم: صفحات و وب پارت ها

 • نحوه کار با صفحات
 • آشنایی و نحوه کار با صفحات پیش فرض شیرپوینت
 • نحوه کار با وب پارت های پیش فرض
 • آشنایی با امکانت وب پارت ها

بخش ششم: مجوزهای دسترسی و امنیت درشرپوینت

 • آشنایی باسطوح دسترسی
 • آشنایی و نحوه کار بالایه های امنیت
 • آشنایی باگروههای پیش فرض شیرپوینت
 • تعریف گروه جدید
 • تعریف کاربرجدید
 • مجوزهای دسترسی

بخش هفتم: ایجاد سایت و تنظیمات سایت

 • ایجاد سایت
 • مروری برقالبهای سایت و امکانات آنها
 • تنظیمات منوهای سایت
 • تغییر رنگ زمینه سایت
 • چگونگی قراردادن هدر درسایت
 • مروری بر همه تنظیمات سایت
 • شخصی سازی یک سایت
 • آشنایی با سایت من
 • تنظیمات پروفایل شخصی
 • تنظیمات سایت من

بخش هشتم: هماهنگی با نرم افزارهای مجموعه Office

 • هماهنگی شیرپوینت با outlook
 • هماهنگی شیرپوینت باWord
 • هماهنگی شیرپوینت با Excel
 • هماهنگی شیرپوینت با PowerPoint
 • استفاده از امکان RSS
 • تنظیمات Alert Me

بخش نهم: Workflow

 • آشنایی با مفهوم Workflow
 • آشنایی باWorkflow های پیش فرض در شیرپوینت
 • نحوه کار باWorkflow های سایت و تنظیمات آنها
 • ایجادWorkflow هابا استفاده از SharePoint Designer

بخش دهم : Microsoft InfoPath

 • ایجاد فرمها با استفاده ازInfoPath
 • تنظیمات فرم وسفارشی سازی آن
 • نحوه استفاده از فرمها درسایت های شیرپوینت

اهداف

بخش اول : آشنایی باشرپوینت وامکانات اصلی آن

بخش دوم: نصب و راه اندازی SharePoint

بخش سوم: آشنایی با لیست ها

بخش چهارم: آشنایی با مخازن اسناد

بخش پنجم: صفحات و وب پارت ها

بخش ششم: مجوزهای دسترسی و امنیت درشرپوینت

بخش هفتم: ایجاد سایت و تنظیمات سایت

بخش هشتم: هماهنگی با نرم افزارهای مجموعه Office

بخش نهم: Workflow

بخش دهم : Microsoft InfoPath

پیش نیاز 

 • تسلط به اینترنت
 • تسلط به محیط Windows
 • تسلط به مجموعه نرم افزار های Office

سرفصل

 • بخش ۱: ساختن و باز کردن سایت ها، لیست ها و صفحات
 • بخش ۲: آشنایی با MasterPage و کارکردن با آن
 • بخش ۳: آشنایی با CSS
 • بخش ۴: ساختن انواع صفحات
 • بخش ۵: آشنایی با Web Partها
 • بخش ۶: استفاده از منابع اطلاعاتی Data Source
 • بخش ۷: آشنایی با XSLT و نحوه استفاده از آن در طراحی صفحات
 • بخش ۸: ساختن داشبورد ها با استفاده از SharePoint Designer
 • بخش ۹: آشنایی با فرایند ها و نحوه کار با آنها در SharePoint Desginer

پیش نیاز 

 • دوره آموزش کاربری شرپوینت
 • آشنایی با HTML

سرفصل

 • بخش۱: مروری بر سکوی SharePoint Sever 2010
 • بخش ۲: برنامه ریزی و طراحی محیط شیرپوینت
 • بخش ۳: نصب SharePoint Server 2010
 • بخش ۴: Upgrade از نسخه ۲۰۰۷ به نسخه ۲۰۱۰
 • بخش ۵: مدیریت SharePoint Server 2010

پیش نیاز 

 • آشنایی به نصب و راه اندازی Windows Server 2008
 • آشنایی با مفاهیم شبکه
 • آشنایی با مفاهیم IIS

سرفصل

 • بخش ۱: مروری بر SharePoint Server 2010
 • بخش ۲: طراحی و پیاده سازی محیط شیرپوینت
 • بخش ۳: Deploy کردن SharePoint Server 2010
 • بخش ۴: مدیریت SharePoint Server 2010
 • بخش ۵: پیاده سازی راهکارهای پورتال
 • بخش ۶: پیاده سازی راهکارهای مدیریت محتوی
 • بخش ۷: پیاده سازی راهکارهای هوش سازمانی (BI)
 • بخش ۸: پیاده سازی جستجو

پیش نیاز 

 • راهبری، طراحی و پیاده سازی زیرساخت شرپوینت

 


دسته بندی ها: Microsoftبرنامه نویسی

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه2
 • 32251000 داخلی 128

قیمت

495.000 تومان
رزرو

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران