دوره جامع کارشناس محاسبات سازه

 

 

رشته مهندسی عمران- فولاد و بتن ۱

عنوان دوره مدرس دوره مدت دوره
محاسبات سازه به  روش LRFD (نرم افزار Safe & Etabs و تهیه دفترچه محاسباتی) دکتر رحیمی

دکتر ترابی

۱۴۰ ساعت
بهسازی لرزه ای سازه ها بر اساس نشریه ۳۶۰ (فولادی) دکتر ترابی ۴۰ساعت
بهسازی لرزه ای سازه ها بر اساس نشریه ۳۶۰ (بتنی) دکتر ترابی ۴۰ساعت
بهسازی لرزه ای سازه ها بر اساس نشریه ۳۶۰ (آجری) دکتر ترابی ۲۰ ساعت
طراحی اتصالات پیچ و مهره ای به روش LRFD دکتر رحیمی ۴۰ساعت
تهیه نقشه های اجرایی با نرم افزار Etabs Mate  و Saze90 ۲۰ ساعت
تهیه نقشه های اجرایی با نرم افزار Tekla-Structure مهندس مویدی ۶۰ ساعت

محتوای دوره:

  • شناخت کامل مراحل طراحی سازه
  • انجام محاسبات طراحی سازه بکمک روش LRFD
  • تسلط به نرم افزارهای Safe & Etabs
  • تهیه دفترچه محاسباتی طراحی سازه

 

 

۱-مقدمه ای بر آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های فولادی موجود و اهمیت مقاوم سازی آن ها

۲- معرفی فلسفه طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد

۳- انواع تلاش ها به لحاظ رفتاری

۴- اعضای سازه ای اصلی و غیر اصلی

۵- سطوح خطر زلزله

۶-سطوح عملکرد کل ساختمان

۷- اهداف بهسازی

۸- گردآوری اطلاعات و مدارک، شناخت وضع موجود ساختمان

۸- ۱- اطلاعات وضعیت موجود ساختمان

۸- ۲- سطوح اطلاعات و ضریب آگاهی

۸- ۳- مقاومت مصالح

۸- ۴- روش های آزمایش برای ارزیابی و مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان

۸- ۵- جمع آوری اطلاعات و بازرسی وضع موجود ساختگاه، خاک و پی

۸- ۶- جمع آوری اطلاعات و وضع موجود اعضا و اجزای سازه ای و غیر سازه ای

۹- بررسی روش های تحلیل مورد پذیرش در نشریه ۳۶۰

۹- ۱-مدل سازی و تحلیل های خطی با نرم افزارهای Sap و Etabs

۹- ۱-۱- تحلیل استاتیکی خطی

۹- ۲-۱- تحلیل دینامیکی خطی

۹- ۳-۱- محدوده کاربرد روش های خطی

۹- ۴-۱- معیارهای پذیرش در روش های خطی

۹- ۲-مدل سازی و تحلیل های غیرخطی با نرم افزارهای Sap و Etabs

۹- ۱-۲- تحلیل استاتیکی غیرخطی(Pushover)

۹- ۲-۲- تحلیل دینامیکی غیرخطی

۹- ۳-۲- محدوده کاربرد روش های غیرخطی

۹- ۴-۲- معیارهای پذیرش در روش های غیرخطی

۱۰- مقاوم سازی اعضا و نحوه مدل سازی آنها در نرم افزار

۱۰- ۱- روش های مقاوم سازی تیرها و ستون ها

۱۰- ۲- روش های مقاوم سازی مهاربند ها

۱۰- ۳- روش های مقاوم سازی اتصالات

۱۰- ۴- روش های مقاوم سازی پی

۱-مقدمه ای بر آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بتن آرمه موجود و اهمیت مقاوم سازی آن ها

۲- معرفی فلسفه طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد

۳- انواع تلاش ها به لحاظ رفتاری

۴- اعضای سازه ای اصلی و غیر اصلی

۵- سطوح خطر زلزله

۶-سطوح عملکرد کل ساختمان

۷- اهداف بهسازی

۸- گردآوری اطلاعات و مدارک، شناخت وضع موجود ساختمان

۸- ۱- اطلاعات وضعیت موجود ساختمان

۸- ۲- سطوح اطلاعات و ضریب آگاهی

۸- ۳- مقاومت مصالح

۸- ۴- روش های آزمایش برای ارزیابی و مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان

۸- ۵- جمع آوری اطلاعات و بازرسی وضع موجود ساختگاه، خاک و پی

۸- ۶- جمع آوری اطلاعات و وضع موجود اعضا و اجزای سازه ای و غیر سازه ای

۹- بررسی روش های تحلیل مورد پذیرش در نشریه ۳۶۰

۹- ۱-مدل سازی و تحلیل های خطی با نرم افزارهای Sap و Etabs

۹- ۱-۱- تحلیل استاتیکی خطی

۹- ۲-۱- تحلیل دینامیکی خطی

۹- ۳-۱- محدوده کاربرد روش های خطی

۹- ۴-۱- معیارهای پذیرش در روش های خطی

۹- ۲-مدل سازی و تحلیل های غیرخطی با نرم افزارهای Sap و Etabs

۹- ۱-۲- تحلیل استاتیکی غیرخطی(Pushover)

۹- ۲-۲- تحلیل دینامیکی غیرخطی

۹- ۳-۲- محدوده کاربرد روش های غیرخطی

۹- ۴-۲- معیارهای پذیرش در روش های غیرخطی

۱۰- مقاوم سازی اعضا و نحوه مدل سازی آنها در نرم افزار

۱۰- ۱- روش های مقاوم سازی تیرها و ستون ها

۱۰- ۲- روش های مقاوم سازی اتصالات تیر به ستون

۱۰- ۳- روش های مقاوم سازی دیوار های برشی

۱۰- ۴- روش های مقاوم سازی دال ها

۱۰- ۵- روش های مقاوم سازی پی

دانشجویان پس از گذراندن دوره انتظار دارند:
مدلسازی انواع سازه های ساختمانی و صنعتی سازه های جوشی
مدلسازی انواع سازه های ساختمانی و صنعتی سازه های پیچ و مهره ای
تهیه و استخراج نقشه های کارگاهیSHOP DRAWING
تهیه و استخراج نقشه های نصب سازه های فلزی
آشنایی کامل به انواع نقشه های سازه های فلزی پیچ مهره ای و جوشی
ارائه انواع نقشه ها با کمترین ایراد نقشه

 

 

 


دسته بندی ها: عمران

دوره های مرتبط

  • خیابان ارم. نبش کوچه 2
  • 32251000 داخلی 126

قیمت

2.600.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران