دوره حرفه ای تست نفوذ (Licensed Penetration Testing (LPT

 

لیست برگزاری دوره های شبکه

نام دوره مدت(ساعت) هزینه(تومان) ثبت نام / روز و ساعت برگزاری مشاهده سرفصل
Exchange Server ۵۰ ۶۲۵٫۰۰۰ ثبت نام لینک سرفصل
فایروال و مدیریت پهنای باند ۹۰ ۸۹۵٫۰۰۰ ثبت نام لینک سرفصل

CEH

۷۰ ۷۹۵٫۰۰۰ ثبت نام لینک سرفصل
CHFI ۵۰ ۵۴۵٫۰۰۰ ثبت نام لینک سرفصل

LPT

۷۰ ۷۹۵٫۰۰۰ ثبت نام لینک سرفصل

VCP

۴۰ ۶۴۵٫۰۰۰ ثبت نام لینک سرفصل

Skype for Business

۵۰ ۶۲۰٫۰۰۰ ثبت نام لینک سرفصل

Security+

۳۰ ۳۹۵٫۰۰۰ ثبت نام لینک سرفصل

CWNA

۷۰ ۶۱۵٫۰۰۰ ثبت نام لینک سرفصل
Virtualization ۲۵ ۲۹۵٫۰۰۰ ثبت نام لینک سرفصل

راهنما: جهت ثبت نام هر دوره و مشاهده روز و ساعت، بر روی کلمه ثبت نام کلیک کنید و جهت بازدید سرفصل، بر روی دکمه سرفصل کلیک کنید.

 

 

۱ Need for Security Analysis
۲ TCP IP Packet Analysis
۳ Penetration Testing Methodologies
۴ Customers and Legal Agreements
۵ Rules of Engagement
۶ Penetration Testing Planning and Scheduling
۷ Pre-penetration Testing Steps
۸ Information Gathering
۹ Vulnerability Analysis
۱۰ External Penetration Testing
۱۱ Internal Network Penetration Testing
۱۲ Firewall Penetration Testing
۱۳ IDS Penetration Testing
۱۴ Password Cracking Penetration Testing
۱۵ Social Engineering Penetration Testing
۱۶ Web Application Penetration Testing
۱۷ SQL Penetration Testing
۱۹ Router and Switches Penetration Testing
۲۰ Wireless Network Penetration Testing
۲۱ Denial-of-Service Penetration Testing
۲۲ Stolen Laptop, PDAs, and Cell Phones Penetration Testing
۲۳ Source Code Penetration Testing
۲۴ Physical Security Penetration Testing
۲۵ Surveillance Camera Penetration Testing
۲۶ Database Penetration Testing
۲۷ VoIP Penetration Testing
۲۸ VPN Penetration Testing
۲۹ Cloud Penetration Testing
۳۰ Virtual Machine Penetration Testing
۳۱ War Dialing
۳۲ Virus and Trojan Detection
۳۳ Log Management Penetration Testing
۳۴ File Integrity Checking
۳۵ Mobile Devices Penetration Testing
۳۶ Telecommunication and Broadband Communication Penetration Testing
۳۷ Email Security Penetration Testing
۳۸ Security Patches Penetration Testing
۳۹ Data Leakage Penetration Testing
۴۰ SAP Penetration Testing
۴۱ Standards and Compliance
۴۲ Information System Security Principles
۴۳ Information System Incident Handling and Response
۴۴ Information System Auditing and Certification

 

دوره LPT بر اساس مثالهای واقعی توسط افراد حرفه ای، دانش پایه شما را برای تست نفوذپذیری شبکه و سرورها ارتقا می دهد.

 

سابقه کار عملی در شبکه و MCSA و CCNA و CEH


دسته بندی ها: امنیت

دوره های مرتبط

امنیت
+Security
دوره هاسرفصلپیش نیاز   لیست برگزاری دوره های شبکه نام دوره مدت(ساعت) هزینه(تومان) ثبت نام / روز و
سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان1 .خیابان ارم.نبش کوچه 2
  • 32251000 داخلی 128

قیمت

795.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران