دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کارDBA

هدف اصلی این دوره تربیت مدیران حرفه ای و آینده نگر است که با دانش و مهارت های مدیریت کسب و کار آشنا شوند تا بتوانند در تدوین جهت گیری های راهبردی و مدیریت و همچنین حل مسائل واقعی محیط کار کمک کننده باشند.این دوره همچنین برای پاسخ دهی به نیاز تصمیم گیرندگان در صنایع مختلف طراحی شده است تا آنها را با دانش نوین در زمینه مدیریت کسب و کار در عرصه های ابر رقابتی آشنا کنند تا بتوانند در ایفای نقش معمار سازمانی به طور موثر و کارآمد عمل نماید

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت و یا سایر رشته های وابسته و یا مدرکMBA سازمان مدیریت صنعتی

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته های مهندسی و سایر رشته های وابسته

سه سال سابقه کار پس از دریافت مدرک کارشناسی

پذیرفته شدن در آزمون و مصاحبه ورودی

گذراندن دروس پیش نیاز(در صورت نیاز و به تشخیص کمیته راهبری برای دارندگان مدارک کارشناسی ارشد مهندسی و رشته های وابسته)

طول دوره حداکثر ۳سال و ۳۶ واحد درسی می باشد.برای دانشجویانی که بر حسب تشخیص کمیته راهبری بایستی دروس پیش نیاز را بگذرانند مدت مجاز دوره ۳٫۵ سال خواهد بود.دروس تشکیل دهنده دوره DBA با احتساب پایان نامه به شرح زیر است:

 • روش شناسی آمیخته (۳ واحد)
 • روش تدوین رساله دکتری (۱واحد)
 • تفکر خلاق و انتقادی در تحلیل کسب و کار (۲واحد)
 • نگرش تحلیلی بر اقتصاد ایران (۱واحد)
 • زبان انگلیسی (۴واحد)
 • تجارت و توسعه (۱واحد)
 • مدیریت سرمایه و ارزیابی طرح های اقتصادی (۲ واحد)
 • رویکرد نوآورانه به رهبری سازمانی (۲واحد)
 • تحلیل استراتژی های بازرگانی بین المللی در فرآیند جهانی شدن( ۲واحد)
 • رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک (۲واحد)
 • مدیریت و تحلیل رفتار در فضای نوین کسب و کار (۲واحد)
 • سرمایه های اجتماعی و رفتار شهروندی در اداره کسب و کار پایدار (۱واحد)
 • اخلاق و ارزش ها در فضای کسب و کار (۱واحد)
 • سمینار (۲واحد)
 • پایان نامه (۱۰واحد)

تجارب موجود در فرآیند توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و نوپای صنعتی نشان می دهد که توان مدیریت یکی از اهرم های قوس و محرک های اصلی توسعه است. نیاز به تقویت و تجهیز کادر مدیریت بخصوص در سطح اجرایی در کشور ما نیز بخوبی احساس شده است . کشور ما اکنون نیازمند مدیرانی است که بتوانند با بهره گیری از آخرین دستاوردهای دانش مدیریت و تجارب کشورهای صنعتی و نیز در نظر گرفتن شرایط بومی ، وظایف خویش را در راهبری و مدیریت علاوه بر وظایف اصلی و سنتی مدیریت به ویژه در زمینه حل مسائل واقعی محیط کار به نحوی موثرتر از گذشته انجام داده و راه را برای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی هموار کنند . دوره DBA  نیز به منظور پرورش چنین مدیرانی برای بنگاه  های تولیدی و خدماتی در بخش های دولتی ،خصوصی و تعاونی طراحی و تدوین شده است.

این دوره بیش از مباحث نظری به موارد کاربردی و مهارتی می پردازد و به همین دلیل برای مدیران ارشد ،مدیران اجرایی و مشاوران مناسب می باشد.

 


دسته بندی ها: DBAدوره های عالی

دوره های مرتبط

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران