صورتهای مالی تلفیقی

ارتقای مهارت هایحرفه ای حسابداران وحسابرسان در تهیه صورتهایمالی تلفیقی

کمک دردرک بهتر مفاهیم وتعاریف استاندارد های مرتبط با صورتهایمالی تلفیقی

حسابداری مالی ولیسانس حسابداری


انواع سرمایه گذاری ها،تعاریف

روش های بهای تمام شده،ارزش بازار

روش ارزش ویژه برای سرمایه گذاریهای بلند مدت

مباحث اولیه وتئوریهای تلفیق

تجمیع اقلام مشابه/حذف حسابهای فیمابین

سهم اقلیت/حذفمعاملات درون گروهی

سود تحقق نیافته ناشی از معامله فی مابین(درون گروهی)

نحوه استخراج معاملات درون گروهی

تلفیق صورتهایمالی ویادداشت های تلفیقی با اکسل

روشهایترکیب شرکت ها

صورتهایمالی تلفیقی در تاریخ سرمایه گذاری وسالهای پس ازآن

سهام اصلی در مالکیت شرکت فرعی

تغییرات سرمایه درشرکت سرمایه پذیر


دسته بندی ها: حسابداری، مالی و بورس

دوره های مرتبط

  • ساختمان شماره 2،بلوار ارم ،نبش کوچه17،پلاک20
  • 32285045 داخلی114

قیمت

380.000 تومان

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران