صورت جریان وجوه نقدی

ارتقای مهارت های حرفه ای کارشناسان در زمینه شناسایی وطبقه بندی هزینه ها

آشنایی با چگونگی محاسبه بهای تمام شده کالا وخدمات

ایجاد مهارت در مخاطبان در تهیه گزارشات مدیریتی در زمینه بهای تمام شده


حسابداری مالی  ولیسانس حسابداری

 

اهمیت جریان وجوه نقدی

بررسی صورت جریان وجوه نقدی

فعالیت های عملیاتی و وجوه نقدی ناشی از آن

فعالیت های تامین مالی ووجوه نقدی ناشی از آن

فعالیت های سرمایه گذاری

تهیه صورت جریان وجوه


دسته بندی ها: حسابداری، مالی و بورس

دوره های مرتبط

  • ساختمان شماره 2،بلوار ارم ،نبش کوچه 17،پلاک20
  • 32285045 داخلی 109 و114

قیمت

200.000 تومان

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران