طراحی تأسیسات مکانیکی

طراحی تأسیسات مکانیکی

مهندسی مکانیک

آشنایی با انواع سیستم های مکانیکی ساختمان های اداری ، تجاری و مسکونی و برخی از سیستم های صنعتی و همچنین با انواع ادوات مورد استفاده در این نوع ساختمانها
آشنایی با سیستم های حرارتی
آشنایی با اصول اولیه نظارت بر ساختمانها از لحاظ مکانیکی


متن

دسته بندی ها: مکانیک

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه2
  • 32251000داخلی126

قیمت

350.000تومان
ثبت نام

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران