طراحی سیستم های خورشیدی (فتوولتائیک)

 • توانایی نصب و راه اندازی یک سیستم خورشیدی
 • توانایی استفاده از سلول های خورشیدی در مدارهای الکتریکی
 • محاسبه و انتخاب سیستم های المان های یک سیستم خورشیدی

حد اقل فوق دیپلم

 1. انرژی خورشیدی و سیستم های فتوولتائیک
 2. طراحی سیستم های فتوولتائیک با توجه به مشخصات و کاربری و اقلیم
 3. راهنمای نصب سیستم های فتوولتائیک
 4. راهنمای بهره برداری سیستم های فتوولتائیک مستقل از شبکه
 5. راهنمایی و بهره برداری و اتصال سیستم های فتوولتائیک متصل به شبکه
 6. مشخصات فنی تجهیزات مورد نیاز برای طراحی و اجرای سیستم های فتوولتائیک
 7. استانداردهای فتوولتائیک

 


دسته بندی ها: عمومیمکانیک

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • خیابان ارم نبش کوچه 2
 • 32251000داخلی126

قیمت

495.000تومان
ثبت نام

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران