طراحی پلان و نما

توانایی طراحی در انواع فضاهای محدود با رعایت قوانین شهرسازی و شهرداری
نحوه ارائه آلبوم و مدارک لازم جهت کمیسیون معماری و شهرسازی شهرداری های مناطق
یادگیری طراحی فضاها طبق قوانین وضع شده معاونت فنی
آماده سازی طراح برای ورود به بازار کار


آشنایی با اتوکد
ترسیم فنی
آشنایی با طراحی مقدماتی


یادگیری طراحی فضاها طبق قوانین وضع شده معاونت فنی
طراحی فضای مسکونی و تجاری را بر اساس خواسته های کارفرما و رعایت قوانین شهرداری و شهرسازی
نحوه ساخت آلبوم جهت ارائه به معاونت فنی

  • احجام Geometry
  • کار با منطقه دو بعدی و فرمان های سه بعدی
  • فرمان پیشرفنه سه بعدی (Editpoly)
  • material گذاری,نورپردازی,Rendering

 


دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه2
  • 32251000داخلی131

قیمت

285.000تومان
ثبت نام

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران