طراحی و مدلسازی قطعات با CATIA

 

لیست برگزاری دوره های مکانیک

نام دوره مدت هزینه ثبت نام
SolidWorks مقدماتی ۴۰ ساعت ۳۰۰٫۰۰۰ تومان ثبت نام

مقدماتی Catia

۵۰ ساعت ۳۵۰٫۰۰۰ تومان ثبت نام

AutoCad

۳۵ ساعت ۲۹۵٫۰۰۰ تومان ثبت نام

Abaqus

۴۰ ساعت ۳۵۰٫۰۰۰ تومان ثبت نام

پیشرفته Catia

۴۰ ساعت ۲۹۰٫۰۰۰ تومان ثبت نام

راهنما: جهت ثبت نام هر دوره، بر روی کلمه ثبت نام کلیک کنید.

 

 

  • محیط Sketecher

Profile -1-1 : توانایی تولید کلید پروفیل های دو بعدی ،خطوط،قوس ها،دوایر و محورها…

Operation -1-2: ویرایش پروفیل های دو بعدی

Sketch Tools -1-3: ایجاد پروفیل ها با استفاده از دستورات پارامتری

Constraint -1-4 : ایجاد قیدهای هندسی و ابعادی بر روی کلید پروفیل های دو بعدی

Visualization -1-5: نحوه نمایش و تنظیم در محیط Sketch

  • Part Design

۲-۱-  Sketch-Based Features: دسته ابزارهایی که جسمی صلب از یک پروفیل دو بعدی خلق می کنند

۲-۲- Dress-Up Features: دسته ابزارهایی برای اضافه کردن فیلت ها،پخ بر روی یالها، و اضافه کردن

۲-۳- ابزارهای انتقال : تعویض موقعیت سه بعدی جسم ،تکثیر جسم توسط آیینه کردن،الگو زنی ،تغییر اندازه و…

۲-۴- Surface-Based Features:Split the Solid

(ابزارهایی بر مبنای سطوح : جدا کردن جسم به وسیله سطح ،اضافه کردن مواد به سطوح و…)

۲-۵- Reference Elements: عناصر مرجع: خلق نقطه،یک خط یا صفحه در فضای سه

۲-۶- Boolean Operations

۲-۷- Analysis |(Draft analysis)

  • محیط Assembly:

۳-۱- مونتاژ پیچیده ترین قطعات و تجهیزات صنعتی

۳-۲- انالیز برخورد قطعات

۳-۳- ایجاد نماهای Explosion

۳-۴- انالیز درجات ازادی

۳-۵- ایجادnumbering

۳-۶- ایجاد جدول Bill Of Material

  • محیط Drafting

۴-۱- تولید نماهای مختلف قطعات صنعتی

۴-۲- ایجادDimension بر روی قطعات

۴-۳- ایجاد جدول Bom

۴-۴- ایجاد  Frame&Title Book

 

۱-توانایی خلق انواع طرح های دو بعدی در محیط Sketcher
۲-توانایی تولید و ویرایش انواع قطعات سه بعدی
۳-توانایی مونتاژ قطعات

 

رشته های مهندسی مکانیک


دسته بندی ها: مکانیک

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان1 .خیابان ارم.نبش کوچه 2
  • 32251000 داخلی 128

قیمت

350.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران