طراحی و مدلسازی قطعات با CATIA

 

 

  • محیط Sketecher

Profile -1-1 : توانایی تولید کلید پروفیل های دو بعدی ،خطوط،قوس ها،دوایر و محورها…

Operation -1-2: ویرایش پروفیل های دو بعدی

Sketch Tools -1-3: ایجاد پروفیل ها با استفاده از دستورات پارامتری

Constraint -1-4 : ایجاد قیدهای هندسی و ابعادی بر روی کلید پروفیل های دو بعدی

Visualization -1-5: نحوه نمایش و تنظیم در محیط Sketch

  • Part Design

۲-۱-  Sketch-Based Features: دسته ابزارهایی که جسمی صلب از یک پروفیل دو بعدی خلق می کنند

۲-۲- Dress-Up Features: دسته ابزارهایی برای اضافه کردن فیلت ها،پخ بر روی یالها، و اضافه کردن

۲-۳- ابزارهای انتقال : تعویض موقعیت سه بعدی جسم ،تکثیر جسم توسط آیینه کردن،الگو زنی ،تغییر اندازه و…

۲-۴- Surface-Based Features:Split the Solid

(ابزارهایی بر مبنای سطوح : جدا کردن جسم به وسیله سطح ،اضافه کردن مواد به سطوح و…)

۲-۵- Reference Elements: عناصر مرجع: خلق نقطه،یک خط یا صفحه در فضای سه

۲-۶- Boolean Operations

۲-۷- Analysis |(Draft analysis)

  • محیط Assembly:

۳-۱- مونتاژ پیچیده ترین قطعات و تجهیزات صنعتی

۳-۲- انالیز برخورد قطعات

۳-۳- ایجاد نماهای Explosion

۳-۴- انالیز درجات ازادی

۳-۵- ایجادnumbering

۳-۶- ایجاد جدول Bill Of Material

  • محیط Drafting

۴-۱- تولید نماهای مختلف قطعات صنعتی

۴-۲- ایجادDimension بر روی قطعات

۴-۳- ایجاد جدول Bom

۴-۴- ایجاد  Frame&Title Book

 

۱-توانایی خلق انواع طرح های دو بعدی در محیط Sketcher
۲-توانایی تولید و ویرایش انواع قطعات سه بعدی
۳-توانایی مونتاژ قطعات

 

رشته های مهندسی مکانیک


دسته بندی ها: مکانیک

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان1 .خیابان ارم.نبش کوچه 2
  • 32251000 داخلی 128

قیمت

345.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران