قوانین مالیاتی و تدوین اظهارنامه مالیاتی

با توجه به اهمیت روزافزون بحث های مالیاتی و اهمیت آن در زمان حاضر، شناخت دقیق درآمدهای مشمول مالیات، معافیتهای مالیاتی، نحوه پرداخت مالیات و پیگیری مشکلات و مسائل مالیاتی، ازجمله مواردی است که به کارشناسان و مدیران مالی شرکتها کمک میکند تا ضمن رعایت قوانین و مقررات مالیاتی از پرداختهای نادرست مالیات جلوگیری نموده و نسبت به پرداخت درست مالیات اقدامات به موقع و سریع انجام پذیرد.

در دوره پیش رو بحث مالیات های مستقیم به صورت جامع انجام و در کنار آن درخصوص بحث مالیات برارزش افزوده و اثرات اقتصادی آن به عنوان یک کنترل کننده بازار و اقتصاد مطرح خواهد گشت.

  • شرکتهای خصوصی و دولتی فنی و مهندسی، مشاوره‌ای، پیمانکاری، خدماتی، بازرگانی، آموزشی
  • صاحبان کسب و کار، کارآفرینان، فعالان اقتصادی، مدیران عامل شرکتها
  • کارشناسان مالی، حسابداری، حسابرسی، مدیران، سرپرستان مالی و حسابداری

حسابداری مالی

قوانین مالیات تغییر یافته و قوانین جدید

قوانین حذف شده

آیین نامه تحریر دفاتر قانونی (جدید)

قانون ارزش افزوده

اظهارنامه های ارزش افزوده

معاملات فصلی ماده۱۶۹

اظهارنامه های عملکرد و لیست مالیات حقوق

 


دسته بندی ها: حسابداری، مالی و بورس

دوره های مرتبط

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران