کارگاه آموزشی مجازی سازی ( Virtualization (HyperV ,VMWare ESXI

 

لیست برگزاری دوره های شبکه

نام دوره مدت(ساعت) هزینه(تومان) ثبت نام / روز و ساعت برگزاری مشاهده سرفصل
Exchange Server ۵۰ ۵۶۵٫۰۰۰ ثبت نام لینک سرفصل
فایروال و مدیریت پهنای باند ۹۰ ۷۹۵٫۰۰۰ ثبت نام لینک سرفصل

CEH

۷۰ ۶۹۵٫۰۰۰ ثبت نام لینک سرفصل
CHFI ۵۰ ۴۹۵٫۰۰۰ ثبت نام لینک سرفصل

LPT

۷۰ ۶۹۵٫۰۰۰ ثبت نام لینک سرفصل

VCP

۴۰ ۴۵۰٫۰۰۰ ثبت نام لینک سرفصل

Skype for Business

۵۰ ۵۶۵٫۰۰۰ ثبت نام لینک سرفصل

CWNA

۷۰ ۵۶۰٫۰۰۰ ثبت نام لینک سرفصل
Virtualization ۲۵ ۲۵۵٫۰۰۰ ثبت نام لینک سرفصل

راهنما: جهت ثبت نام هر دوره و مشاهده روز و ساعت، بر روی کلمه ثبت نام کلیک کنید و جهت بازدید سرفصل، بر روی دکمه سرفصل کلیک کنید.

Course Introduction

 • Introductions and course logistics
 • Course objectives

Introduction to VMware Virtualization

 • Introduce virtualization, virtual machines, and vSphere
 • components

VMware ESX and ESXi

 • Introduce the architecture of ESX and ESXi
 • Manually configure ESX/ESXi

Mware vCenter Server

 • Install and configure vCenter Server components
 • Manage vCenter Server inventory objects                                             

Networking

 • Create, configure, and manage vNetwork standard switches,
 • network connections, and port groups

Storage

 • Configure ESX/ESXi with iSCSI, NFS, and Fibre Channel
 • Create and manage vSphere datastores

Virtual Machines 

 • Deploy virtual machines using the Create New Virtual Machine

wizard, templates, cloning, and VMware vCenter Converter

 • Modify and manage virtual machines
 • Perform Storage vMotion migrations

Access Control

 • Control user access through roles and permissions

Resource Monitoring

 • Control virtual machine access to CPU, memory, and I/O

resources

 • Introduce VMkernel methods for optimizing CPU and memory usage
 • Monitor resource usage using vCenter Server performance

graphs and alarms

Data Protection

 • Back up and recover virtual machines using VMware Data

Recovery

Scalability

 • Manage multiple vCenter Server inventories using VMware

vCenter Linked Mode

 • Manage ESX/ESXi configuration compliance using Host

Profiles

 • Create, configure, and manage vNetwork distributed switches,

network connections, and port groups

 • Perform VMware vMotion™ migrations
 • Configure and manage a VMware Distributed Resource

Scheduler cluster

 • Configure and manage VMware Distributed Power Management

High Availability

 • Configure and manage a VMware High Availability cluster
 • Configure fault-tolerant virtual machines using VMware Fault Tolerance

Patch Management

 • Manage patching and patch compliance using vCenter Update

Manager 

 • Installing VMware ESX and ESXi
 • Introduce ESX and ESXi Installable installation

نصب و راه اندازی محیط مجازی
سابقه کار عملی در شبکه و MCSA

 • راه اندازی HP Server
 • تنظیمات RAID
 • معرفی VMWARE
 • نصب و راه اندازی ESXI 5.5
 • تنظیمات مقدماتی
 • نصب Virtual Machine ها
 • تنظیمات VM ها
 • نصب VCenter
 • تنظیمات مقدماتی VCenter
 • معرفی Hyper V
 • نصب و راه اندازی Hyper V
 • تنظیمات Hyper V
 • نصب VMS
 • تنظیمات VMS
 • نصب SCVMM
 • تنظیمات مقدماتی SCVMM


دسته بندی ها: سایرشبکه و سخت افزار

دوره های مرتبط

 • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه2
 • 32251000 داخلی 130

قیمت

255.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران