مدلسازی و طراحی توسط SolidWorks

 

لیست برگزاری دوره های مکانیک

نام دوره مدت هزینه ثبت نام
SolidWorks مقدماتی ۴۰ ساعت ۳۴۵٫۰۰۰ تومان ثبت نام

Catia جامع

۶۰ ساعت ۴۹۵٫۰۰۰ تومان ثبت نام

AutoCad

۳۵ ساعت ۳۴۵٫۰۰۰ تومان ثبت نام

Abaqus

۴۰ ساعت ۳۴۵٫۰۰۰ تومان ثبت نام

راهنما: جهت ثبت نام هر دوره، بر روی کلمه ثبت نام کلیک کنید.

 

 1. معرفی نرم افزار SolidWorks و توانایی های آن
 2. روش های اجرای نرم افزار SolidWorks با تنظیمات قبلی و تنظیمات پیش فرض نرم افزار
 3. تعیین سیستم واحدها، سیستم واحد قابل تعریف
 4. معرفی نوار ابزارها در محیط Part، شامل نوار ابزار Command manager، Design tree، Heads up view toolbar و Task pane
 5. معرفی محیط Sketcher، دستورهای Line، Construction line، Spline، Arc و Fillet
 6. معرفی ترسیمات Fully-defined، Over-defined و Under-defined و مفاهیم آنها
 7. معرفی روابط و قیود در محیط Sketcher، روابط Symmetry، Parallel، Coincident، Concentric، Perpendicular، tangent، Colinear، Fix، Midpoint و سایر روابط
 8. اندازه گذاری در محیط Sketcher، اندازه گذاری زاویه و اندازه گذاری خطوط. کنترل شیب نقاط spline
 9. تنظیمات Options برای ایجاد شبکه در محیط Sketcher
 10. روش Customize برای فعالسازی ابزارهای مخفی در محیط های Sketcher، Part و سایر محیط ها
 11. معرفی دستور Extrude boss و Extrude cut و ترسیم قطعات سه بعدی
 12. ترسیم اجسام چند تکه Multi-body parts، ترسیم Sketch و تبدیل آنها به Block
 13. تعریف Material و Appearance برای قطعات و اجزای آنها
 14. تنظیمات Performance برای نمایش بهینه منحنی ها در محیط Sketcher
 15. ایجاد Grid و تنظیمات آن در محیط Sketcher
 16. انجام تنظیمات برای فعال سازی یا غیر فعال نمودن Snap در محیط Sketcher
 17. روش اندازه گذلری اتوماتیک در محیط Sketcher
 18. ترسیمات بصورت کپی دوران یافته Circular pattern در محیط Sketcher و تکنیک ایجاد پروفایل پیوسته و بسته
 19. ترسیمات بصورت کپی انقالی Linear pattern در محیط Sketcher و تکنیک ایجاد پروفایل  پیوسته
 20. روش تصویرسازی خطوط با دستور Convert entities و استخراج منحنی سه بعدی
 21. برخورد اجسام و استخراج منحنی با دستور Intersection elements
 22. تعریف صفحه در فضا، تعریف نقطه، محور و صفحه توسط نوار ابزار Reference geometry، روش های تعریف صفحه، انواع صفحات، مشخصه صفحات برای ۳D sketch on plane و ۲D sketch
 23. معرفی ۳D sketch on plane و کاربرد آن
 24. معرفی ۳D sketch و کاربرد آن در فضای سه بعدی
 25. دستور Rib و کاربرد انواع آن در ترسیمات. استفاده از روشهای Linear و Natural در دستور Rib
 26. مباحث تکمیلی Sketch settings و Sketch tools، Detach segment on drag، No solve mode، Overwrite dimension on Drag/Move
 27. دستور Combine برای Multi-body parts (Add, subtract, common)
 28. دستور Revolve، Swept boss/base، Dome، Extruded cut، Extruded boss/base، Draft
 29. روش های Up to surface، Up to next، Up to plane، Mid-plane و Offset from surface
 30. انواع روش های ایجاد Swept، استفاده از یک منحنی راهنما، دو منحنی راهنما، ایجاد Swept بدون چرخش، ایجاد Swept با پیچش، نکات لازم در ایجاد Swept
 31. معرفی نوار ابزار Curve
 32. معرفی و کاربرد دستور Composite curve و دستور Project curve
 33. ترسیم Helix و Spiral
 34. دستور Trim surface
 35. دستورات Flex شامل Tapering، Stretching، Bending
 36. معرفی Triad، Trim plane axis، Bend axis، Trim planes و تنظیمات برای چرخاندن و تغییر موقیعیت آنها
 37. معرفی محیط Drawing
 38. تنظیم استاندار نقشه کشی در Options، روش هاشور زدن Area Hatch/Fill، کاربرد Centerline و Center
 39. Auxiliary view، Detail view، Brocken cut section، Detail view، Crop view
 40. استفاده از Task pane ، تنظیم مقیاس نماها، تنظیمات نمایش خطوط، نمایش و حذف Fillet در نقشه
 41. معرفی محیط Assembly، معرفی نوار ابزارها، روش مونتاژ قطعات
 42. انواع اتصالات صفحه ای Planar joints، Pin in slot، Sliding joint، Pin-joint
 43. قیود استاندارد مونتاژ، قیود مکانیکی مونتاژ، قیود پیشرفته مونتاژ

 

آموزش نرم ‌افزار SolidWorks و ابزارهای کاربردی متصل شده با آن (Add Ins) شامل:

Photoview-360، SolidWorks- Simulation، SolidWorks-Flow-Simulation، SolidWorks-Motion

 

رشته های مهندسی مکانیک و تاسیسات

 

در محیط Sketcher، Part، Assembly ، Drawing تسلط لازم را کسب نمایند و با ابزارهای تحلیل مکانیکی آشنا شده باشند.
ترسیمات سه بعدی را انجام داده و با مونتاژ قطعات و تحلیل آنها آشنا باشند.
در طراحی مکانیزم، و روش های طراحی سریع تجهیزات مکانیکی توانایی لازم را کسب نمایند.


دسته بندی ها: مکانیک

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • ساختمان1 .خیابان ارم.نبش کوچه 2
 • 32251000 داخلی 128

قیمت

345.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران