مدیریت روابط عمومی

 

 

نقش عمده روابط عمومى، نزدیک کردن اذهان عمومى به واقعیت در سازمان ها می باشد. توانایى شناخت و اقدام آگاهانه، کاربرد روابط عمومى ر ا افزایش داده و منجر به تحرک و کارایى آنها خواهد شد . بر این اساس، روابط عمومى در حقیقت مى تواند به عنوان واسطه میان نهادها و مردم نقش قابل قبولى ایفا کند. آنها مى توانند، با تنظیم برنامه دقیق به سؤال ها، شک ها و تردیدها پاسخ دهند.

 

  • کلیات روابط عمومی
  • ضرورت، وظایف، اصول و انواع
  • الگوهای روابط عمومی
  • روابط عمومی دیجیتال
  • گزارش نویسی در روابط عمومی
  • انجمن های حرفه ای روابط عمومی
  • روابط عمومی در کتابخانه ها
  • ابزارهای روابط عمومی

کلیه کارکنان سازمان‌ها، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان


دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • شیراز، بلوار ارم، نبش کوچه 17، ساختمان 2 سازمان مدیریت صنعتی
  • 32285045 071 داخلی 108

قیمت

250،000 تومان

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران