کار گاه الزامات پاسخگویی به حسابرسان

آشنایی حرفه ای جامعه هدف با الزامات (کمیت وکیفیت)پاسخگویی موارد قانونی واستاندارد های حسابداری به حسابرسان مستقل

آشنایی با اصول اولیه حسابداری

  • تشریح الزامات وچگونگی فرآیند انتخاب حسابرس وبازرس قانونی توسط انواع شر کت ها
  • چگونگی (کمیت وکیفیت )پاسخگویی به مدارک ومسیتندات مورد خواست حسابرسان مستقل (در رابطه با مدارک مرتبط با قوانین ومقررات )
  • (کمیت وکیفیت)پاسخگویی به مدارک ومستندات مورد در خواست حسابرسان مستقل (در رابطه با سر فصل ها واقلام مندرج در صورت های مالی بر اساس استاندارد های حسابداری)
  • تبیین کلی انواع اظهار نظر حسابرسان مستقل در گزارش های حسابرسی وتاثیر نوع گزارش حسابرسی بر اعتبار واحد تجاری .

کلیه فارغ التحصیلان ودانشجویان در رشته های حسابداری ،مدیریت ،اقتصادیوسایر رشته های مرتبط

مدیران ،سر پرستان وکارمندان واحد های حسابداری در کلیه واحد های اقتصادی

 

 


دسته بندی ها: حسابداری، مالی و بورس

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • خیابان ارم ،نبش کوچه 17 ،پلاک 20
  • 07132285045 داخلی 114

قیمت

200000 تومان

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران