آموزش کاربردی SQL Server

 

 • Reporting Service Configuration
 • Installing Reporting Service
 • What is Reporting Service Architecture
 • Reporting Service Tools
 • New Features in SQL Server Reporting Services 2016
 • Report Server Project Wizard
 • Report Builder
 • Report Definition Language (RDL)
 • How to Build Report
 • How to Build Report Datasource
 • How to Configure Reporting Web Service
 • How to deploy reports on Report Service WebSite
 • Familier to SQL SERVER Analysis Service (SSAS)
 • What is FileStream
 • How to build FileTable
 • How to Store directly Files and Images on SQLServer without database programming techniques
 • How to connect SQLServer Database Engine to Other databases such Access, Excelm, Oracle by Linked Servers
 • How to execute online Queries on different databases by Linked Server commands
 • Build Memory-mapped files and tune up queries
 • Build Full text Search
 • Whats is Full Text Indexes
 • Full-Text functions
 • How to Create Tasks

 

توانایی نصب SQL، کار با جداول و شناخت روابط به صورت مقدماتی

در این دوره دانشجو با مفاهیم تحلیل سیستم، ترسیم دیاگرامهای تحلیلی و در نهایت ساخت بانک اطلاعاتی SQL آشنا می شود. بانک اطلاعاتی SQL Server یک بانک اطلاعاتی قدرتمند و کاربردی است که قابلیت اتصال به سایر بانکهای اطلاعاتی همچون اوراکل یا My SQL را دارد و همچنین به عنوان لایه ای مهم از نرم افزارهای کاربردی تحت ویندوز، وب و موبایل قرار می گیرد .

دانشجو در ابتدا طرز ساخت و پیکر بندی بانک اطلاعاتی و اجرای آن مثل جداول، Viewها ، توابع کاربردی و … را یاد می گیرد و روش درج، حذف، ویرایش و نمایش داده ها توسط دستورات برنامه نویسی زبان SQL آموزش داده می شود.

سطح بندی آموزش شامل برنامه نویسی توابع امنیتی سیستم، صدازدن و استفاده از آنها و نیز تهیه نسخه پشتیبان از بانک اطلاعاتی می باشد .

کد نویسی بانک اطلاعاتی به طریقی که حجم برنامه نویسی Application ها کمتر شود جزء سر فصلهای مهم آموزشی در این دوره می باشد.

آشنایی با روش تحلیل سیستم، طراحی بانک اطلاعاتی بر اساس ساختارهای مهندسی نرم افزار و برنامه نویسی بانک اطلاعاتی جهت مدیریت، پردازش و حفظ امنیت داده توسط نرم افزار قدرتمند SQL Server

– مدیریت سرویس Reporting Service و ساخت گزارشات و وب سرویس گزارش گیری در sqlserver
– آموزش ایجاد ارتباط آنلاین از SqlServer به بانک های اطلاعاتی دیگر و اجرای Online Query از درون SqlServer بر روی بانک های اطلاعاتی دیگر مانند ، Access, Excel, Mysql از طریق سرویس Linked Server
– ایجاد فایل های File Table و File Stream جهت ذخیره مستقیم فایلهای تصویر در SqlServer بدون نیاز به دستورات برنامه نویسی
– ساخت و مدیریت Memory Mapped Files


دسته بندی ها: برنامه نویسی

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه2
 • 32251000 داخلی 130

قیمت

395.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران