Upgrading MCSA 2012 to MCSA 2016

 

Exam 70-743: Upgrading your Skills to MCSA: Windows Server 2016

Module 1 –  Installing and configuring Windows Server 2016

Module 2 –  Implementing Hyper-V

Module 3 –  Implementing Directory Services

Module 4 –  Implementing AD FS

Module 5 –  Managing and optimizing storage in Windows Server 2016

Module 6 –  Implementing secure data access for users and devices

Module 7 –  Implementing network services

Module 8 –  Implementing remote access

Module 9 –  Implementing failover clustering

Module 10 –  Implementing failover clustering with Windows Server 2016 Hyper-V

Module 11 –  Data recovery in Windows Server 2016

 

MCSA 2012

 

در حال حاضر استفاده از شبکه در اکثر سازمان ها و شرکت ها الزامی است. شکل گیری و راه اندازی شبکه در هر شرکت یا سازمانی که دست کم از دو کامپیوتر استفاده می کندجزء اصول اولیه محسوب می گردد، هر سازمانی علاوه بر طراحی و به کارگیری شبکه ، نیازی مبرم به سیستمی دارد که عملکرد شبکه را زیر نظر گرفته و در زمان بروز هرگونه مشکلی ، سریعا عیب یابی نماید. به همین علت دست کم یک پست سازمانی برای مدیریت ، نگهداری و زنده نگه داشتن شبکه ها در سازمان ها تعریف می شود و همین مهم موجبا رونق بازار شغلی متخصصان شبکه شده است.در این دوره دانشجویان با دانستن MCSA 2012، میتوانند Upgrading MCSA 2016 را بگذرانند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دسته بندی ها: Microsoft

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان 1.خیابان ارم.نبش کوچه 2
  • 32251000 داخلی 130

قیمت

495.000 تومان
رزرو

نظر خود را بیان کنید

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران