فریزاد تیموری

لیست دوره های تدریس شده توسط:فریزاد تیموری

ID
Course Name
Duration
Start Date
  • مدیریت کسب وکار(MBA)گرایش گردشگری
    350 ساعت
  • مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری( بند ب )
    321ساعت

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران