دکتر مرتضی باقرپور

لیست دوره های تدریس شده توسط:دکتر مرتضی باقرپور

ID
Course Name
Duration
Start Date
  • MBA گرایش مدیریت پروژه (همسطح کارشناسی ارشد)
    624 ساعت

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران