سیامک صاحبی

تحصیلات :دکتری زبان شناسی همگانی؛پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی: تهران سوابق آموزشی : ۱۳۹۳ تاکنون     تدریس در دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز ۱۳۹۲-۱۳۹۳     تدریس در گروه های ادبیات نمایشی وتلوزیون: مجتمع آموزش عالی هنر شیراز ۱۳۸۹-۱۳۹۲     تدریس در گروه زبان شناسی وزبان : دانشگاه علوم وتحقیقات فارس ۱۳۹۱ تا کنون   تدریس در

تحصیلات :دکتری زبان شناسی همگانی؛پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی: تهران

سوابق آموزشی :

۱۳۹۳ تاکنون     تدریس در دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز

۱۳۹۲-۱۳۹۳     تدریس در گروه های ادبیات نمایشی وتلوزیون: مجتمع آموزش عالی هنر شیراز

۱۳۸۹-۱۳۹۲     تدریس در گروه زبان شناسی وزبان : دانشگاه علوم وتحقیقات فارس

۱۳۹۱ تا کنون   تدریس در مرکز آموزش های راهبردی سازمان مدیریت صنعتی منطقه جنوب

۱۳۸۶-۱۳۹۱     تدریس در مجتمع عالی آموزش وپژوهش فارس

سوابق اجرایی :

۱۳۸۶-۱۳۹۴      مدیر عامل ورئیس هیآت مدیره ی خانه ی زبان فارس

۱۳۹۲-۱۳۹۴     طراح سوالات آزمون جامع کشوری سازمان میراث فرهنگی وگردشگری

۱۳۹۲           مشاور پژوهشی ستاد شاهد ومر کز آموزشی شاهد ناحیه۲

 

لیست دوره های تدریس شده توسط:سیامک صاحبی

ID
Course Name
Duration
Start Date
 • مدیریت عمومی هتل
 • کارشناس بازرگانی بین الملل
  100
 • مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری( بند ب )
  321ساعت
 • راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی
  365ساعت طی6ماه
  تیرماه

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران