مجید عباسی

کارشناس ارشد حسابداری

کارشناس ارشد حسابداری
عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران
مدیرعامل موسسه حسابداری و خدمات مالی آرمان حساب سپهر
عضو هیات حل اختلاف اداره کار
مشاور مالی، اداری، مالیاتی و قانون کار
۹ سال سابقه تدریس در سازمان مدیریت صنعتی

لیست دوره های تدریس شده توسط:مجید عباسی

ID
Course Name
Duration
Start Date
 • مهارت های ضروری جهت جذب به بازار کار (ESW)
  60 ساعت
 • صورتهای مالی تلفیقی
  30 ساعت
 • صورت جریان وجوه نقدی
  12 ساعت
 • قوانین مالیاتی و تدوین اظهارنامه مالیاتی
  30 ساعت
 • آشنایی با قوانین ومقررات کار ،مالیات وبیمه
  12 ساعت
 • حسابداری شرکت ها
  42 ساعت
 • حسابداری مالی
  100ساعت
 • در صورت موفقيت دانشپذيران در کليه درس ها، مدرک پايان دوره مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صادر و ارائه خواهد شد.
  MBA یکساله با گرایش های اجرایی و بازاریابی
  350

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران