محمد یزدان پناه

لیست دوره های تدریس شده توسط:محمد یزدان پناه

ID
Course Name
Duration
Start Date
  • آموزش پکیج نویسی در گردشگری
    16 ساعت
  • مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری( بند ب )
    321ساعت

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران