برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دوره همسطح کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

thesis defense

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دوره همسطح کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی با عنوان ” بررسی تاثیر نقش قیمت در رفتار و تصمیمات خرید در خریداران اجباری در صنعت خرده فروشی شهر شیراز”

  • دانشجو: خدیجه ابراهیم پور مقدم
  • استاد راهنما: خانم دکتر کاملیا احتشامی اکبری
  • استاد مشاور: آقای دکتر مرتضی باقرپور
  • زمان: ۲۵ خردادماه ساعت ۱۲
  • مکان: مرکز آموزش مدیریت (ساختمان شماره ۲)، کلاس ۱۱۰

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران