پنجمین نمایشگاه دانشجویان گروه طراحی مد و لباس

پنجمین نمایشگاه دانشجویان گروه طراحی مد و لباس

پنجمین نمایشگاه دانشجویان گروه طراحی مد و لباس

 

از سازمان مدیریت صنعتی

باتشکر از استاد با تجربه دوره خانم سمانه نیکنام

 

 
جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران