آقای موسی سوری

مدیرعامل اسبق نفت و گاز پارس جنوبی

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران