جستجوی دوره ها

علاقمندان جهت پیوستن به خانواده بزرگ گروه مدیریت صنعتی می توانند، با انتخاب درخواست همکاری پرسنلی و مشاوره ای و یا درخواست همکاری تدریس در کار زیر، فرم مربوطه را تکمیل نمایند.

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران